Søren Bjergmark

App og webudvikler

Hej! Mit navn er Søren Bjergmark, jeg har erfaring i webudvikling og applikationsudvikling. Jeg er uddannet som civilingeniør i Sofware på Aalborg Universitet.

Mine primære erfaring er i C#. som jeg har brugt til at udvikle flere apps (Xamarin) + ASP.NET (for tiden primært Core) backends samt flere websider for nogle virksomheder her i landet.

Jeg kan godt lide at prøve nye ting og det hele behøver ikke altid at handle om software. Dette kan også ses på min tidligere erfaring hvor jeg bl.a. har været rigtig aktiv i en frivillig organisation kaldet Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF). Her er jeg haft mange tillidsposter såsom landskasserer, lokalformand for UNF Aalborg samt koordinator for et af vores projekter i vores landsforening.

Jeg er meget spontan samt resultatorienteret. Jeg elsker desuden at undersøge et problem og komme med en løsning til dette, derudover har jeg let ved at tilpasse mig til nye omgivelser.

Gruppearbejde er også en stor del af min uddannelse da Aalborg Universitet arbejder med problembaseret læring (PBL). Overordnet set betyder det at jeg bruger rigtigt meget af min tid på studiet på gruppearbejde hvor vi hvert år har skulle aflevere en semesterrapport. Dette giver mig fordele i forhold til at have været en del af både små (2-8 personer) og store teams (34 personer i et multi-projekt) og har skulle samarbejde med mange forskellige personer.

I dag arbejder jeg i Netcompany som IT konsulent, hvor jeg bl.a. arbejder med Microsoft Dynamics 365 CRM

  • Alder 30
  • Adresse Kaffevej 6, 4. TV 2610 Rødovre
  • Email kontakt@sahb.dk
  • Telefon +45 24 49 56 39
  • Webside sahb.dk
  • Land Danmark

Uddannelse

2013 - 2018

  • Software, Civilingeniør samt Software, Bachelor (2013 - 2016)
  • Aalborg Universitet

Uddannelse på Aalborg Universitet fokuseret i udviklingen af software og det teoretiske bag ved. Aalborg Universitet er meget fokuseret på gruppearbejde som har præget det meste uddannelsen. Gruppearbejdet er centreret omkring vores semesterprojekter hvor vi hvert halve år afleverer et projekt.

2010 - 2013

  • Teknisk Gynmasium
  • HTX Esbjerg

Ungdomsuddannelse på Teknisk Gymnasium i Esbjerg. I gymnasiet fik jeg bl.a. legaget "Bedste kammerat", derudover blev jeg bl.a. ansat af skolen til at hjælpe andre elever med IT problemer. På 3.G fik jeg bl.a. erfaring i hvordan man benytter PLC'er (Programmable Logic Controllers).

Erfaring

Februar 2018 - Maj 2018 samt Februar 2016 - Maj 2016

Hjælpelærer i principper for operativsystemer og samtidighed

Aalborg Universitet

Hjælpelærer for kurset PSS som er et kursus der giver den studerende en forståelse af de fundamentale principper bag operativsystemer og concurrent programmering. Min hoved bidrag er en række XV6 (Unix-lignende undervisnings operativsystem) opgaver som bliver løst af de studerende under opgaveregningen.

Oktober 2016 - December 2016 samt Oktober 2015 - December 2015

Hjælpelærer i Informationsteknologi, programmering og databasesystemer (IT)

Aalborg Universitet

2. perioder som hjælpelærer i faget Informationsteknologi, programmering og databasesystemer (IT) for IT leder kandidat uddannelsen. Ved den første periode havde jeg ikke færdiggjort min bachelor endnu. Undervisningen blev foretaget i Visual Basic .NET og denne her gang skulle jeg selv undervise også.

Kurser

28 januar - 6. maj 2017

DUF Bestem

Dansk Ungdoms Fællesråd

Kursus i ledelse på nationalt nivau i frivillige organisationer. På kurset skal jeg lære en hel del omkring frivillig ledelse og arbejde med nuværende og kommende udfordringer jeg kommer til at stå over for i UNF. Kurset giver bl.a. mulighed for en mentorsamtale fra en erfaren mentor fra enten det frivilige arbejde eller fra erhvervslivet.

10 - 11 september 2016

DUF Refleks

Dansk Ungdoms Fællesråd

Kursus i "Dit personlige lederskab". På kurset lærte jeg rigtigt mange ting, herunder hvordan min ledelsesrolle skal være i UNF og hvordan man tackler forskellige typer af folk. Kurset er betalt af UNF.

4 september 2016

Ledelseskursus

UNF Aalborg

Kursus i ledelse for UNF Aalborgs bestyrelse. Her lærte jeg f.eks. omkring Eisenhower modellen og meget generelt omkring ledelse.

22 november 2014

Ledelseskursus v. Dr. Ravi Margasahayam

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening

Unvervisning i ledelse af NASA chefingeniør Dr. Ravi Margasahayam som er leder af det panel der sikkerhedsgodkender alt udstyr der skal opsendes til Den International Rumstation. Quote fra kurset "Don't tell me the sky is the limit when there are footprints on the moon". Mandagen før kurset var jeg sammen med Ravi og nogle andre fra UNF Aalborg i Jomfru Ane gade, hvor Ravi bl.a. fortalte at han elsker Danske øl

2012 - nu

Eksempler på andre kurser

Professionelt bestyrelsesledelse v. Bjørn Meier

Den gode præsentation

C++11/14 Basic Introduction

Pent testing v. Henrik Kramshøj

Effektivisering

Onboarding

Deltager til Prosa Capture The Flag

Software Development Camp 2012

Frivilligt arbejde

Marts 2017 - Marts 2018

Landskasserer

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening

Landskasserer for foreningen Ungdommens Naturvidenskabelige Forening. Gennem min periode som landskasserer har jeg bl.a. arbejdet med opførsel af et sekretariat for landsforeningen, samt håndtering af UNF Danmarks overordnede økonomi for alle projekter som ca. har et årligt budget på 2 millioner kr.
Året 2017 som jeg har stået for blev der afholdt 6 camps.
Dette kræver en kæmpe længerevarende indsats at sætte sig ind i at prøve at administrere et regnskab af denne størrelse og har derfor også betydet at jeg har lært rigtigt meget inden for bogføring og regnskabsføring. Jeg har desuden i løbet af året implementeret samarbejde med et sekretariat der på sigt kommer til at overtage flere af regnskabsopgaverne for fremtiden.

Sommerferien 2017 og 2018

Koordinator

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening

Koordinator for Software Development Camp 2017 og 2018. Software Development Camp er en 8 dages camp for gymnasieelever der underviser i programmering. Deltagerne kommer fra hele landet og vi sørger for forplejning, logi osv. Campen bestod i 2017 af 20 arrangører og 32 deltagere. Min primære opgave som koordinator er at koordinere arbejdet der bliver udført af vores 25 frivillige. Campen endte i 2017 rigtigt godt hvor deltagerne vurderede det til 4,84 stjerner ud af 5.
På campen arbejder vi med pair programming blandt deltagerne fordi vi ved dette giver rigtigt godt i forhold til læringen.
Jeg har tidligere været teknisk ansvarlig samt faglig hjælper og jeg syntes stadig det er rigtigt sjovt som koordinator for tid til tid at stikke fingeren i jorden og forsøge at hjælpe deltagerne med enkelte opgaver når det er en mulighed.

Marts 2015 - Marts 2017

Bestyrelsesformand

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Aalborg

Formand for foreningen Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Aalborg som er en del af den nationale forening Ungdommens Naturvidenskabelige Forening. Efter at have været valgt for en periode blev jeg genvalgt til 2. periode. Under min periode som formand opnåede vi en betydentlig fremgang i forhold til antallet af aktiviteter, men også i forhold til kommunikationen til de frivillige i foreningen.

April 2016 - Nuværende

Bestyrelsesmedlem

Aalborg kollegiet

Beboerrådsrepræsentant i bestyrelsen for Aalborg kollegiet.

April 2016 - Marts 2017

Bestyrelsesformand

Beboerne for AALKS sociale forening

Forslagsstiller for stiftelse af foreningen Beboerne på AALKS sociale forening, der er en forening på mit kollegie hvor jeg bor der har til formål at fremme det sociale fællesskab.

Marts 2014 - Marts 2015

Bestyrelsesmedlem

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Aalborg

Bestyrelsesmedlem for foreningen Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Aalborg.

Sommerferien 2013 og 2014

Software Development Camp 2013 og 2014 - Arrangør

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening

Undervisning i udviklingen af Android apps - teknisk ansvarlig samt faglig hjælper